Bokföringsprogram för UK Ltd

Gratis bokföringsprogram för UK Ltd Hjälp med att sätta upp Quickfile? Inkluderar Charts of Accounts (konton) och bankkonto? Extra Service Vi kan även bokföra dina verifikationer, kundregister och fakturera dina kunder! Allt i ett och samma bokföringsprogram, Quickfile Du behöver…

Immateriell tillgång | Intangible asset

Immateriella tillgångar är förmögenhetsrättsliga tillgångar Immateriella tillgångar är förmögenhetsrättsliga tillgångar som inte är fysiska föremål. Det kan exempelvis handla om immateriella rättigheter som t.ex. licensrättigheter, goodwill och patent. Immaterialrätten består av fyra områden patent, designskydd, varumärkesskydd och upphovsrätt. Immateriella tillgångar…

Value-added tax

Value-added tax (VAT) Who pays VAT? Businesses with a turnover of more than £85,000 must register to pay and charge VAT on the products and services they buy and sell. Other businesses can choose to register for VAT voluntarily. Businesses…