Avtal & Villkor

BolagsRegistrering.com nedan kallad BR ServiceShop. Detta gäller på BR ServiceShop

 

Tjänster och produkter

Vi garanterar att våra tjänster och produkter är enligt det vad som påtalas på sajten.
Din beställning är endast bindande när vi har påbörjat en tjänst eller betalning har erhållits

Avtal - Letters of Engagement

Vi tecknar avtal på en del av våra tjänster dessa förnyas varje 12 månaders period 30 dagar innan avtalet/avtalen löper ut
Ingen uppsägningstid, eller bindningstid, du nyttjar tjänsten/tjänsterna så länge du själv vill.
ID och adressverifikation
Om du underlåter dig att skicka oss begärd id-handling (vidimerad) och adressverifikation, en godkänd räkning max 3 månader gammal, där namn och adress framgår, har vi rätt till att efter 30 dagar säga upp avtalet/avtalen och detta rapporteras då till Companies House. Detta gäller för samtliga i bolaget.
Återaktivering
Tjänsten/tjänsterna återaktiveras (inom 12 månader) när vi erhåller begärda handlingar.
Uppsägning av Registered Office Din bolagsadress i England
Det är din skyldighet att ändra adressen respektive avanmäla din Registered Office till Companies House.

Supportsidor 24/7

Medlemskap
Fri access som Silver Member ingår i våra tjänster och ifrån våra samarbetspartners.
Fri access för Gold Member i 12 månader och Silver Member i 30 dagar
Free Member i 30 dagar har en begränsad access men kan uppgradera till Silver Member för 20 €
Därefter kan du teckna en prenumeration om 5 € per månad. Du kan säga upp din prenumeration när som helst.
Vidare är du införstådd med att en återbetalning av medlemsavgiften inte kan ske eftersom inloggningsuppgifter erhålles.
Uppsägning
Vi har rätt att med omedelbar verkan stänga av ett medlemskap om inte allmän praxis efterföljs.
Är du inaktiv i mer än 30 dagar har vi rätt att stänga av medlemskapet, dock kan du återupprätta medlemskapet.
För kopiering och distribution krävs det ett skriftligt medgivande av BR ServiceShop.

Tredje part

BR ServiceShop kan under inga omständigheter hållas ansvarig när tredje part anlitas för diverse tjänster eller produkter. Vid en eventuell reklammation ska en kommunikation endast vara mellan er och respektive uppdragsgivare. Dessutom kan vi inte hållas som ansvariga om ni underlåter er, oavsett anledning, att inte skicka begärda handlingar och dokument som efterfrågas för respektive tjänst eller om ni gett oss inkorrekta eller vilseledande uppgifter. Vidare kan vi inte hållas som ansvariga om en bank skulle avslå er ansökan om bankkonto, vid ett eventuellt avslag är det er egen skyldighet att föra en dialog med respektive bank.

Tryckfel

Vi reserverar oss för s.k. tryckfel och felprissättningar på sajten och förbehåller oss rätten att avslå ordrar.

GDPR - General Data Protection Regulation

Enligt personuppgiftslagen måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av kommer att hanteras av BolagsRegistrering Ltd i egenskap av personuppgiftsansvarig. De personuppgifter du lämnar kan komma att användas för att säkerställa leveranserna till dig, vid en eventuell kreditprövning, för att lämna erbjudanden och upplysningar om vårt sortiment till dig. De uppgifter du lämnar är endast tillgängliga för BR ServiceShop och dess närstående sajter. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och ges inte ut till tredje part. Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Du har alltid rätt att begära att vi ska radera eller korrigera de uppgifter som finns om dig.
Genom att godkänna BR ServiceShop köpvillkor/orderavtal samtycker du till ovanstående.