08-55921323 | Skype: BolagsRegistrering [email protected]

Detta gäller på BR Support & ServiceShop

Avtal & Villkor

Genom att beställa produkter eller service då bekräftar du att du godkänt vårt avtal & villkor

Avtal & Villkor på BolagsRegistrering.com

nedan kallad BR Support
BR Support är en systersajt till BolagsRegistrering.se

Tjänster och produkter

Vi garanterar att våra tjänster och produkter är enligt det vad som påtalas på sajten.
Din beställning är endast bindande när betalning erhållits och vi påbörjat en tjänst

Avtal – Letters of Engagement

Vi tecknar avtal på en del av våra tjänster dessa förnyas varje 12 månaders period
Ingen sk uppsägningstid, eller bindningstid, du nyttjar tjänsten så länge du själv vill.
Om du/ni underlåter dig/er att skicka oss begärd id-handling och adressverifikation, adress du/ni är mantalskriven på, har vi rätt till att efter 30 dagar säga upp avtalet/avtalen och detta rapporteras då till Companies House. Dock kan tjänsterna återaktiveras (inom 12 månader) om/när vi erhåller begärda handlingar.
OBS! Det registrerade Ltd bolaget kvarstår alltid i din/er ägo.
Uppsägning av Registered Office
Er bolagsadress i England, enligt avtal är det er skyldighet att ändra adressen respektive avanmäla adressen till Companies House.

Supportsidor på BR Support

1. Fri access ingår i alla bolagspaket från BolagsRegistrering och våra samarbetspartners.
Gold Member 12 månader – Silver Member 30 dagar, fri access – Free Member 30 dagar begränsad access
Därefter kan du teckan en prenumeration om 5 € per månad.
2. Är du inte kund sedan tidigare kan du teckna en prenumeration för 20 € i 30 dagar, därefter 5 € per månad.
Vidare är du införstådd med att en återbetalning av medlemsavgiften inte kan ske eftersom du erhåller inloggningsuppgifter.
3. Du kan säga upp din prenumeration när som helst.
4. FreeMember: Har en begränsad åtkomst på BR Support

Vi har rätt att med omedelbar verkan stänga av ett medlemskap om inte allmän praxis efterföljs.
Är man inaktiv i 90 dagar har vi rätt att stänga av medlemskapet, dock kan du återupprätta ditt medlemskap
För kopiering och distribution krävs det ett skriftligt medgivande av BR Support.

Tredje part

BR Support kan under inga omständigheter hållas ansvarig när tredje part anlitas för diverse tjänster eller produkter.
Vid en eventuell reklammation ska en kommunikation endast vara mellan er och respektive uppdragsgivare. Dessutom kan vi inte hållas som ansvariga om ni underlåter er, oavsett anledning, att inte skicka begärda handlingar och dokument som efterfrågas för respektive tjänst eller om ni gett oss inkorrekta eller vilseledande uppgifter. Vidare kan vi inte hållas som ansvariga om en bank skulle avslå er ansökan om bankkonto, vid ett eventuellt avslag är det er egen skyldighet att föra en dialog med respektive bank.

Tryckfel

Vi reserverar oss för s.k. tryckfel och felprissättningar på sajten och förbehåller oss rätten att avslå ordrar.

Cookies information

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies.
Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies,
  • vad dessa cookies används till och
  • hur cookies kan undvikas.

Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Cookies är en liten textfil som lagras en längre tid på användarens dator. Brukandet av Cookies är helt ofarligt för användaren och används inte i något annat syfte än som beskrivits i texten. Vill du veta mer om cookies och vad lagen säger om detta kan du besöka PTS webbplats

Personuppgifter PUL
Enligt personuppgiftslagen måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av kommer att hanteras av BolagsRegistrering Ltd i egenskap av personuppgiftsansvarig. De personuppgifter du lämnar kan komma att användas för att säkerställa leveranserna till dig, vid en eventuell kreditprövning, för att lämna erbjudanden och upplysningar om vårt sortiment till dig. De uppgifter du lämnar är endast tillgängliga för BR Support och dess närstående sajter. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och ges inte ut till tredje part. Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Du har alltid rätt att begära att vi ska radera eller korrigera de uppgifter som finns om dig. Genom att godkänna BR Support köpvillkor/orderavtal samtycker du till ovanstående.

Till alla våra kunder och blivande kunder

Vi på BR Support ser fram emot
ett långt och givande samarbete!