08-55921323 | Skype: BolagsRegistrering [email protected]

UK bolag

Engelska LTD bolag

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Starta UK bolag på en dag

Att starta ett Engelskt bolag i UK, ett Limited, har aldrig varit lättare
Ett UK bolag registreras på EN dag, färdigt att tas i bruk omgående.
Krav för att starta ett UK bolag:

  • Styrelse: Från en person eller juridisk person till obegränsat antal personer och nationalitet.
  • Ålder: Minimum 16 år (för omyndig krävs målsman).
  • Bolagsnamn: Namnet får ej vara förväxlingsbart med ett annat LTD bolagsnamn i UK.
  • Sätesadress för bolaget i UK: En företagsadress för mottagande av korrespondens och handlingar från myndigheter och bank etc.
  • Rimlighetskrav: Ej näringsförbud i UK.

Starta UK bolag från £1 i aktiekapital
Finns inget krav på aktiekapitalets storlek. Om så önskas kan aktiekapitalet höjas i LTD bolag.

Företagslagstiftningen i Storbritanien

Företagslagstiftning i UK är effektiv och praktisk. Detta är en av anledningarna till att UK har blivit ett centrum för företagsetablering inom EU. Har du ingen verksamhet i det Engelska bolaget då betalar du ingen skatt i England. Många registrerar UK bolag enkom för att skydda ett produktnamn, bolagsnamn osv.

LTD eller Limited?

LTD är en förkortning av Limited att jämföra med AB eller Aktiebolag.
Du uppger vid en registrering om du vill ha ändelsen LTD eller Limited.