08-55921323 | Skype: BolagsRegistrering [email protected]

Registreringsbevis Ltd

70 

Original COI i 160 g Ivory

Beskrivning

Registreringsbevis för Engelskt LTD

Registreringsbevis: Certificate of Incorporation
Registreringsbeviset är en handling som visar att företaget är registrerat hos Companies House i UK.
Det kan exempelvis behövas ett uppdaterat bevis vid kontakter med banken, Bolagsverket eller vid affärsuppgörelser osv.
Enligt Companies House regler ska Certificate of Incorporation vara tryckt i 160 gr Ivory papper.

Bonus

Silver Member ingår på BR Support!