08-55921323 | Skype: BolagsRegistrering [email protected]

Redovisning LTD bolag

39 

Årsbokslut för Ltd bolag

Beskrivning

Redovisning Ltd bolag, årsbokslut

Redovisning för Ltd bolag en årlig rapportering, ett årsbokslut, Accounts Due
En gång om året sker redovisning till HMRC, Accounts Due
Vilande Ltd bolag, ett Dormant Company
Även om bolaget är ett vilande Engelskt Ltd, som kallas för Dormant Company, så skall ändå redovisning och rapportering ske. Det kallas för Dormant Accounts. Är ditt Ltd bolag vilande så kan vi åta oss att göra Dormant Accounts.

Redovisning Ltd bolag, för aktivt bolag

Vi åtar oss också att utföra bokföring och revision. Vi kan även hjälpa till med att ta fram den mest effektiva skattestrukturen för bolaget.
Vi har svensktalande revisorer och jurister som står till ditt förfogande. Kontakta oss för mer info.

Om du missar redovisning för Ltd

Då får du betala böter och missköts rapporteringen då riskerar du att bolaget läggs ner och det är dessutom straffbart.

Böter om du missar redovisning LTD

Försening och bötesbelopp mellan 1.800 kr och 18.000 kr
<30 dagar = £150 | >30 dagar <90 dagar = £375 >90 dagar <180 dagar = £750 | >180 dagar = £1.500

Kom ihåg att det är Company Director (VD:n) som är ytterst ansvarig!

Hjälp med årsredovisningen för LTD?

Förutsättning för att vi ska åtgärda årsredovisningen är att du har vår LTD Service!

Mer information

Viktigt

Om bolaget inte är registrerat som Dormant Company rekommenderar vi starkt att ni skickar kopian och underrättar HMRC

Du gillar kanske också…