LTD Sekreterare

122

Hög Status!
Det är status med en professionell bolagssekreterare, som ansvarar för en rad löpande uppgifter

Artikelnummer 5030 Kategori Etikett

LTD Sekreterare

En LTD Sekreterare är en professionell bolagssekreterare
LTD Sekreterare för LTD bolag kallas för Company Secretary
En LTD Sekreterare ansvarar för en rad löpande uppgifter som är nödvändiga för LTD bolagets drift och skötsel, framför allt att se till att bolagets lagenliga förpliktelser uppfylls (i enlighet med Companies Act 1985). Detta är viktiga uppgifter som ofta kräver särskilda kunskap inom bolagsjuridikens område. En professionell LTD sekreterare innebär en garanti för att bolagets lagenliga förpliktelser uppfylls. Här ingår rapportering till registreringsmyndigheten (årsredovisning) och deklaration till skattemyndigheten (under förutsättning att bolagets styrelse tillhandahåller nödvändig dokumentation).

VD:n är fullt ansvarig

Det krävs fortfarande att de tidigare uppgifterna som en bolagssekreterare var ansvarig för sköts på ett korrekt sätt och utan bolagssekreterare så faller allt ansvar under VD:n, Company Director.
En oberoende tredje part
Olika situationer kan uppstå och då kan det vara lämpligt att utse en oberoende tredje part som styrelsens sekreterare:

  • En professionell bolagssekreterare ser till att företaget har tillgång till korrekt och aktuell information om frågor som rör bolagsrätt….
  • The Companies Act 2006 innehåller bl. a. förändringar av tidigare lagstiftning, som oftast kan ta lång tid för många företagare att förstå och tolka fullt ut…
  • En professionell bolagssekreterare bidrar till att VD:n, Company Director, är rätt underrättad och lämnar alltid en korrekt och lagenlig rekommendation…
  • En oberoende bolagssekreterare ger goda råd och stöd för styrelseledamöterna så att de kan koncentrera sig på drift och skötsel av bolagets affärsstuktur och affärside…
  • Diverse frågor, situationer som kan uppstå. En förbättrad uppfattning om exempelvis potentiella leverantörer eller kunder och den stora allmänheten…

Hög Status!

Status med en professionell bolagssekreterare.
Companies Act 2006 kräver inte längre att ett Engelskt Limited bolag behöver utse en bolagssekreterare.
Högre status för bolaget med en professionell bolagssekreterare då företaget uppfattas som en professionellt strukturerad organisation.
LTD Sekreterare har ingen teckningsrätt
Som en regel, har inte LTD Sekreteraren en delaktighet i den dagliga driften av bolagets verksamhet eller skötsel. LTD Sekreterare har ingen täckningsrätt dvs. inga rättigheter, befogenheter eller insyn i ert LTD bolag.
Behöver alla en LTD Sekreterare?
JA! Såvida du inte har kunskapen om hur bolagets lagenliga förpliktelser ska uppfylls. Vet du med dig att det kommer och ske förändringar i bolaget under de kommande 12 månaderna då är det en välinvesterad tjänst för dig/er och bolaget, det handlar om 100 kr i månaden…

Bonus

12 månader på BR Support 24/7 som Gold Member!

Avtal

Avtal tecknas på 12 månader. Inget bindande avtal, du väljer själv om avtalet ska förlängas efter periodens utgång.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Endast inloggade kunder som köpt den här produkten får lämna en recension.