08-55921323 | Skype: BolagsRegistrering [email protected]

Kopia på registreringsbevis

29 

Kopia på Certificate of Incorporation

Beskrivning

Kopia på registreringsbevis och bolagsordning

Kopia på registreringsbevis, Certificate of Incorporation och bolagsordning, Article of Association
Inkluderar Director(s), styrelseledamöter och Company Secretary samt bolagsadress i England

Registreringsbevis, och bolagsordning osv.

Allt mailas till er i PDF format, från 11 till +25 sidor beroende på antal styrelseledamöten etc.

Annual Return / Confirmation Statement

Information om Annual Return / Confirmation Statement ingår under förutsättning att bolaget är från 12 månader
Emellanåt kan man förlägga sina bolagsdokument…
Så snart vi mottagit er betalning så mailar vi er en kopia på registreringsbevis, bolagsordning och er Annual Return / Confirmation Statement enligt ovan.
Maila oss bolagsnamn och bolagets organisationsnummer efter genomförd betalning

Har vi registrerat ert LTD bolag?

Kontakta oss då eftersom ni inte behöver beställa upgifterna.