08-55921323 | Skype: BolagsRegistrering [email protected]

Konkursfrihetsbevis för Ltd

99 

Dokument till filialregistrering

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Konkursfrihetsbevis Good Standing

Konkursfrihetsbevis, Certificate of Good Standing, för SUF bolag och KB
Kk-frihetsbevis är ett krav inom hela EU och EES när man skall starta en filial.
Dokumentet skickas tillsammans med bolagshandlingar till Bolagsverket vid en filialregistrering.

Kommanditbolag, komplementär
När det Engelska bolaget går in som komplementär och du/ni går in som kommanditdelägare, då krävs det även en Good Standing, ett konkursfrihetsbevis, som skickas in till Bolagsverket vid KB registreringen. Komplementär är en fysisk person eller juridisk person som ansvarar för ett kommanditbolags samtliga skulder, det vill säga har ett obegränsat ansvar. Kommanditdelägare, ansvarar endast för sin egen insats.

Good Standing får vara högst 6 månader gammalt, utfärdas av Brittisk myndighet och tar ca 10 dagar.

Konkursfrihetsbevis är en Good Standing

Ett bevis på att ett Engelskt Ltd bolag:
1. Inte är försatt i likvidation
2. Inte är försatt i konkurs

Dessutom framgår det:
1. Organisationsnummer
2. Registreringsdatum
3. Vem/vilka som är Company Director. Bolagssekreterare, Company Secretary, om man har det.
5. Företagets address i England , Registered Office.

A Good Standing Certificate states that a company has been in continuous, unbroken existence since its incorporation and that no action is currently being taken to strike the company off the register and is therefore in ”Good Standing”.

Bonus

Silver Member ingår på BR Support!

Mer information

Villkor

Good Standing skickas till Registered Office, er bolagsadress i England. Dock ska vi försöka att få det skickat direkt till er egen adress. Är du redan kund hos oss då kan du bortse från detta, eftersom det då alltid skickas direkt till dig.