08-55921323 | Skype: BolagsRegistrering [email protected]

Förvaltarregistrerade aktier

199 

Anonyma aktieägarna

Beskrivning

Förvaltarregistrerade aktier för Engelskt Ltd bolag

Aktier inkognito, aktieägarna förblir anonyma i det Engelska Ltd bolaget
Emellanåt kan det vara nödvändigt för aktieägarna i ett Ltd bolag att förbli anonyma och utse kandidater för att hålla sina aktier inkognito.
OBS! Gäller endast om man äger 25% eller en mindre del av aktierna!
Det enda undantaget för att vi ska lämna ut namnet på ägaren är genom ett domstolsbeslut i United Kingdom

 1. Sekretess. Tredje part kan inte identifierar den verkliga innehavare av aktierna
  Privacy. No chance of third parties identifying the true holder of the shares
 2. Användbar i känsliga ekonomiska struktureringar för att bibehålla anonymiteten
  Useful in sensitive financial structures to maintain anonymity
 3. Fullständig finansiell kontroll hos ägaren
  Full financial control rests with the beneficiary
 4. Den nominerade kan ändras eller tas bort när som helst
  The nominee can be changed or removed at any time

Secured by the execution of a Declaration of Trust

Our Nominee Shareholder service appoints our corporate nominee company to become the registered holder of the respective shares, and no record of the true beneficiary then exists on the public record. Unless required to do so by the Court, we will not divulge the beneficiary’s true identity to any third party without the express written consent of the client. No title to the shares passes to the nominee at any time, and the beneficiary’s interest is secured by the execution of a Declaration of Trust, which binds our nominee accordingly, and gives the client full control over any future transfer of benefits derived from the shares in question or payment of dividends.

Nominee Shareholder = Nominell aktieägare


Bearer Shares

Förväxla inte förvaltarregistrerade aktier med Bearer Shares
Bearer Shares kan kort och gott översättas till anonym aktieägare,
beviset är aktiebrev utan att ägarens namn står på aktierna…

Bearer Shares

Company shares which are not registered in the name of the shareholder, but issued in such a form that they belong to the person who physically holds the share certificate. The shares are transferred by simply delivering the share certificate to the new shareholder.

Vad betyder shares eller stocks?

Aktier, på Engelska används orden shares eller stocks för att beteckna ordet aktier.
I korthet kan man säga att en share, aktie är en ägarandel i ett Limited bolag som ger dig rätt att rösta på bolagets årsstämmor och som ger dig rätt till eventuell utdelning från bolagets vinst. Aktieägarens ansvar är också begränsat då denne inte är personligt ansvarig för bolagets skulder vid en eventuell konkurs, det enda som riskeras är det satsade kapitalet. Shareholder = aktieägare.

En share, aktie är en ägarandel i ett Limited bolag, där varje share, aktie har ett lika stort kvotvärde. Kvotvärdet på shares, aktierna är det registrerade aktiekapitalet delat med det registrerade antalet shares, aktier. Desto fler shares, aktier en ägare har i ett bolag, desto mer makt har vederbörande och kan påverka bolagets mål, riktlinjer och utveckling. Shareholder = aktieägare.

Mer information

Avtal

Avtal tecknas på 12 månader. Du väljer själv om du ska förlänga avtalet efter periodens utgång

Du gillar kanske också…

Silver Member ingår vid beställning av tjänst! Avvisa