08-55921323 | Skype: BolagsRegistrering [email protected]

DUNS nummer

21 

Globalt ID nummer

Kategori: Tagg:

Beskrivning

DUNS nummer för Engelskt LTD bolag

D-U-N-S nummer är ett globalt identifikationsnummer som tilldelas av D&B.
Alla företag inklusive filialer och arbetsställen som finns i D&Bs databas har ett D-U-N-S Number.

Globalt organisationsnummer

Man kan kalla det för ett globalt organisationsnummer. Det gör det enkelt att t ex underhålla en databas med aktuella uppgifter, genom t ex automatiserade databasuppdateringar.
Alla arbetsställen och filialer länkas med hjälp av ett D-U-N-S nummer till ett huvudkontoret för D-U-N-S nummer så att ett företags organisationsstruktur kan följas. Dessutom länkas även företag i en koncern tillsammans med hjälp av D-U-N-S nummer, så att det skapas ett koncernträd. Detta sker på global nivå och är unikt för D&B, det finns inte hos något annat informationsföretag.

Adninistration

Du mailar oss ditt:
* För- och efternamn
* E-postadress
* Bolagets company number, (org.nr).
* En kortfattad anledning till varför ni ska ha ett DUNS nummer
Ska vara på Engelska, annars gör vi en förenklad översättning
* Är allt korrekt erhåller ni ert DUNS nummer samma dag

BR Supportsidor

Som medlem på BR Support kan du själv registrera ditt nummer