08-55921323 | Skype: BolagsRegistrering [email protected]

Confirmation Statement UK Ltd

22 

Årlig rapportering till Companies House

Beskrivning

Confirmation Statement för UK bolag

En gång om året skall bolagsuppgifter, konfirmeras.
Har där inte skett förändringar, så konfirmeras detta och har där skett förändringar så skall detta uppdateras…
Innan vi kan göra den årliga rapporteringen, Confirmation Statement måste dessa uppgifter uppges:

  • Relevanta händelser som har ägt rum under bekräftelseperioden
  • Förändringar i bolaget:
  • Affärsverksamhet eller verksamhetsbeskrivning (SIC kod)
  • Information om personer med betydande kontroll i bolaget (PSC)
    People with Significant Control
  • Redogörelse för kapital
  • Status av aktierna
  • Aktieägarinformation

Hjälp med Confirmation Statement?

En förutsättning för att vi ska åtgärda Confirmation Statemnet är att du har vår LTD Service!

Straffbart för ansvarig

Company Director är ytterst ansvarig, och blir straffad om inte rapporteringen genomförs

Straffbar handling

Failure to file confirmation statements, annual returns or accounts is a criminal offence which can result in directors being fined personally in the criminal courts. Any criminal proceedings taken as a result of non-filing of confirmation statements is separate from and in addition to any late filing penalty imposed against the company for filing accounts late. Companies House may also seek to strike the company off if documents are delivered late.

Stämplingsavgift ingår i priset!

Du gillar kanske också…