08-55921323 | Skype: BolagsRegistrering [email protected]

Avveckla Ltd bolag

152 

Avregistrera LTD bolag

Beskrivning

Avveckla LTD bolag

Att avveckla Engelskt LTD bolag och avregistrera bolaget sker i några etapper.

Avveckla LTD, avregistreringsprocess:

1. Maila oss bolagsnamn och org.nr….
2. Vi upprättar alla handlingar…
…du skriver under några dokument, vi gör resten.
3. Avgifter till Brittisk myndighet är inkluderat i priset.

Kriterier för att avveckla LTD bolag

1. Ingen aktivitet de senaste 3 månaderna
2. Bolagsnamnet har inte förändrats de senaste 3 månaderna
3. Är inte föremål för några rättsliga åtgärder, pågående, planerade eller föreslagen åtgärd
4. Har inte gjort ett omhändertagande för värdet av egendom eller rättigheter.
Kan ta upp till 2 – 3 veckor innan det registreras på CH
Efter 3 månader ”försvinner bolaget ur rullorna” dock vid en kontroll med CH då konfirmeras det att bolaget är under avveckling.
Anledning till detta är för att myndigheterna vill försäkra sig om att kriterierna enligt ovan uppfylls.
Generellt tar det 2 – 3 veckor innan CH påbörjar processen.

Mer information

Villkor

Vi avsäger oss allt ansvar om ni lämnat oss felaktiga uppgifter.