Är företagsnamnet ledigt i UK

12

  • Lediga företagsnamn
  • Olika typer av företagsnamn
  • Gratis förhandsgranskning av namn
Artikelnummer FN-0020 Kategori

Lediga företagsnamn för UK Ltd bolag

Vi kontrollera ditt tänkta företagsnamn mot de som finns i England
Många av namnförslag som kommer in till oss kan inte registreras.
Ofta finns det redan ett Engelskt Ltd bolag med liknande företagsnamn.
Om du inte själv hittat något liknande företagsnamn kan du aldrig helt säkert i förväg veta om ditt företagsnamn kommer att kunna registreras av myndigheterna i England.

Gratis förhandsgranskning av namn i UK

Om vi fullföljer din registrering, då räknas beloppet som en down payment, handpenning, gäller i 30 dagar.
Skyddet för ditt företagsnamn räknas från den dag du skickar in namnförslaget till oss i ett nybildnings- eller ändringsärende. Det innebär att även om det vid en förhandsgranskning inte framkommit något hinder mot ditt föreslagna företagsnamn, så kan det komma in en ansökan om ett liknande företagsnamn eller varumärke efter det att förhandsgranskningen gjordes och innan ditt eget ärende kommit in till myndigheterna.

Förhandsgranskning av namn

Du kan beställa en förhandsgranskning av oss av ett eller flera företagsnamn för att kontrollera om det företagsnamn du har tänkt dig är ledigt eller om det redan finns registreringar som kan komma att bedömas som hinder mot ditt förslag.
Observera dock att vi aldrig lämnar bindande besked om ett föreslaget företagsnamn i förhand.

Olika typer av företagsnamn

Generiska företagsnamn: namn som är beskrivande och har en koppling till vad företaget gör.
Ex: BolagsRegistrering, Nisses Travel With Us
Arbiträra företagsnamn: namn som är godtyckliga och saknar tydlig koppling till företagets verksamhet.
Ex: HSBC, ICA

Avtal

Maila oss max 6 namnförslag i ett och samma mail. Vi kan under inga omständigheter hållas som ansvarig om namnet/namnen är upptagna

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Endast inloggade kunder som köpt den här produkten får lämna en recension.