08-55921323 | Skype: BolagsRegistrering [email protected]

Apostille för Ltd

199 

Apostille certifikat

Kategori:

Beskrivning

Apostille för Engelskt LTD bolag

Ett certifikat för utländsk bank eller kreditansökan i annat land.
Ska du öppna ett bankkonto eller göra en kreditansökan i utlandet för ditt Engelska LTD bolag så kan det emellanåt krävas en Apostille

Apostille certifikat utfärdas från

    Bolagsdokument

  • Certificate of Incorporation = Registreringsbevis
  • Memorandum & Articles of Association = Bolagsordning
  • Register of members
  • Register of directors
  • Register of secretaries (om man har det)
  • Appointments report

Processen är strikt, först måste handlingarna bli certifierade av advokat sedan lämnas det till UD i UK som slutligen utfärdar ett Apostille certifikat

Handläggningstid

Dessvärre en byråkratisk process som kan ta upp till 15 arbetsdagar
Certifikatet accepteras i ca 60 länder
Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar, som skall uppvisas i ett annat konventionsland. När handlingen fått en apostille-stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande. Detta innebär att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad
Apostilling, kommer från franska certifiering.

Mer information

Villkor

Vi avsäger oss allt ansvar om ni gett oss felaktiga eller vilseledane uppgifter beträffande LTD bolaget. Vid en påbörjad hantering kan därför ingen återbetalning av beloppet krävas.