Aktieöverlåtelse

15

Aktieförsäljning UK
Aktieförsäljning eller andra förändringar av aktier i UK Ltd bolag. Du avgör själv ett pris per aktie

Artikelnummer 2060 Kategori Etikett

Aktieöverlåtelse

Aktieförsäljning eller andra förändringar av aktier i Ltd bolag
Emellanåt sker det förändringar i bolaget, kan vara allt ifrån att bolagsmän tillträder, frånträder, försäljning eller förhöjt aktiekapital och att aktierna då ska omfördelas…

Administrativa åtgärder

Vi skickar dokument som verifieras och skrivs under. När vi erhållit dessa då får ni också nya aktiebrev enligt förändringarna.
Uppdaterar förändringarna: Vi upprättar lagstadgat möteprotokoll och uppdaterar detta direct till Companies House om aktieförändringarna.

Öka antal aktier?

Behöver du fler aktier i bolaget? Vill du höja aktiekapitalet? Kontakta oss för info.

Försäljning av aktier

Om du ska sälja aktier i ditt bolag då avgör du själv ett pris per aktie

Vår Service

Det krävs att ni har vår LTD Service och LTD Sekreterare. Dessa tjänster gäller i 12 månader.
Kostnad för Confirmation Statement tillkommer.

Villkor

Krävs att ni har våra tjänster LTD Service och LTD Sekreterare.