08-55921323 | Skype: BolagsRegistrering [email protected]

Aktieöverlåtelse i UK bolag

15 

Aktieförsäljning

Beskrivning

Aktieöverlåtelse

Aktieförsäljning eller andra förändringar av aktier i Ltd bolag
Emellanåt sker det förändringar i bolaget, kan vara allt ifrån att bolagsmän tillträder, frånträder, försäljning eller förhöjt aktiekapital och att aktierna då ska omfördelas…

Administrativa åtgärder:

Vi skickar dokument som verifieras och skrivs under. När vi erhållit dessa då får ni också nya aktiebrev enligt förändringarna.
Uppdaterar förändringarna: Vi upprättar lagstadgat möteprotokoll och uppdaterar detta direct till Companies House om aktieförändringarna.

Öka antal aktier

Behöver du fler aktier i bolaget? Vill du höja aktiekapitalet?
Kontakta oss för info.

Offert, beroende på antal överlåtelser

Det krävs att ni har vår LTD Service och LTD Sekreterare. Dessa tjänster gäller i 12 månader.
Kostnad för Confirmation Statement tillkommer.

Försäljning av aktier

Om du ska sälja aktier i ditt bolag då avgör du själv ett pris per aktie

Du gillar kanske också…